Meithrinfa Ffalabalam

01248 352 555

Gofal bob cam

Rydym yn cynnig gofal plant o'r raddfa uchaf mewn awyrgylch gartrefol a diogel

We offer child-care of the highest quality in a homely and safe environment

Staff

Mae'n aelodau staff yn brofiadol, cymwys a brwdfrydig.

Our staff are experienced, qualified and enthusiastic.

Ratios

Mae digon o ofod yn yr adeilad i gadw nifer y plant ym mhob grwp yn fach.

In our spacious building we are able to keep the number of children in each group small.

Cysylltwch - Get in touch

01248 352 555
[email protected]

© Meithrinfa Ffalabalam Cyf

( Made with Carrd )